Hemsidan / Performers / Chartmakers (FI)

Chartmakers (FI)

Svante Forsbäck (FI) och Henrik Niemistö (FI) föreläser om mastring på Musik & Talang

Chartmakers grundades år 2005 och har sedan dess satt standarden för professionell mastring Finland. Chartmakers klientel består till 40 % av utländska artister vilket även har gjort Chartmakers känt utanför Finlands gränser. Som mastrare på Chartmakers jobbar Svante Forsbäck och Henrik Niemistö.

Chartmakers, founded in 2005, has set the standard for professional mastering in Finland. Since 40 percent of Chartmakers’ clients are international artists, Chartmakers has become well known even outside the Finnish borders. Svante Forsbäck and Henrik Niemistö work with mastering at Chartmakers.

 

Följ Chartmakers (FI) på some

Finansiärer/Samarbetsparter