Hemsidan / Performers / Paul Uotila (FI)

Paul Uotila (FI)

Paul medverkar i panel på Musik & Talang

Paul ”Paul Elias” Uotila är artist och singer-songwriter och har sina rötter i Helsingfors. I höst debuterar han med finskspråkigt solomaterial på Universal Music Finland. Paul medverkar också som solist i popgruppen Satin Circus, är sångare samt multiinstrumentalist och har studerat vid Pop & Jazz Konservatoriet och Konstuniversitetets Sibelius Akademi. Han medverkar gärna fördomsfritt i jazz, pop- och klassiska sammanhang. 

Paul Uotila, “Paul Elias” is an artist and singer-songwriter from Helsinki, Finland. In the fall of 2018 he made his debut with solo material in Finnish at Universal Music Finland. He also participated as a soloist with the pop band Satin Circus. Uotila is a singer as well as a multi-instrumentalist who has studied both at the Pop & Jazz Conservatory and the Sibelius Academy, a university for the arts. Paul enjoys playing in jazz, pop and classical settings alike.  

Följ Paul Uotila (FI) på some

Finansiärer/Samarbetsparter