Hemsidan / Performers / Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia

Studerande från Yrkeshögskolan Novia spelar på Ritz på Musik & Talang

Yrkeshögskolan Novias utbildning i musik är den enda musikutbildning på svenska i Finland som ger en examen på yrkeshögskolenivå (Bachelor). Utbildningen omfattar 240 sp och tar normalt 4 år i anspråk. Efter avklarad utbildning utexamineras man till musiker (YH) eller musikpedagog (YH).

Studierna förbereder och ger dig en spetskompetens för att fungera som musiker och musikpedagog inom musikbranschen idag. Tyngdpunkten i studierna ligger på det musikaliska hantverket. Genom undervisning i ditt huvudämne samt olika former av ensemblespel, musikskrivningsämnen och branschkännedom stöds du i att utveckla din musikaliska identitet och profil. En stor del av undervisningen är projektbaserad i form av workshops och mästarkurser med nationella och internationella gästlärare samt olika former av konsertverksamheter. Under studietiden har man möjlighet till utlandsstudier vid olika partnerskolor i Skandinavien och övriga Europa. För musikpedagogerna ingår 60 sp i pedagogik, vilka genomförs i samarbete med Åbo Akademi.

Novia University of Applied Sciences is the only school in Finland that offers a Bachelor of Music program in Swedish. This four year program equals a total of 240 credit points. Graduating students either receive a Music performance or a Music educator degree.  

 

Följ Yrkeshögskolan Novia på some

Yrkeshögskolan Novia deltar:

Finansiärer/Samarbetsparter